DataPackage Viewer


Helsingin kaupungin tietojärjestelmäluettelo

Koostettu yhtenäinen CSV-muotoinen luettelo alkuperäisestä kaupungin julkisemasta Excel-tiedostosta, jossa eri virastojen tetojärjestelmät ovat eri välilehdillä. — Read more

Data Files

HKI_tietojarjestelmaluettelo_nettiversio_muokattu

Field Information

Field Name Order Type (Format) Description
Järjestelmän tunniste* 1 string Kaupungilla ei vielä ole käytössään uniikka tunnistetta tietojärjestelmille (tästä syystä luettelo myös sisältänee duplikaatteja), osa virastoista on antanut kuitenkin omassa käytössään oleville tietojärjestelmille juoksevan numeroinnin tai muun vastaavan tunnisteen.
Järjestelmän tyyppi* 2 string
Järjestelmän nimi* 3 string Järjestelmän käytössä oleva nimi, huom. sama järjestelmä saattaa esiintyä luettelossa eri nimillä.
Pääjärjestelmän nimi 4 string
Keskeisin käyttötarkoitus ja hyödyt* 5 string
Järjestelmän keskeisimmät toiminnallisuudet* 6 string
Järjestelmän keskeinen tietosisältö* 7 string
AMS / TOS* 8 string Järjestelmästä on tehty arkistonmuodostussuunnitelma
TJS* 9 string Järjestelmästä on tehty tietojärjestelmäseloste
HKRS* 10 string Järjestelmästä on tehty henkilörekisteriseloste
Järjestelmän* omistaja (organisaatio) 11 string
Järjestelmän sisältämien tietojen omistaja 12 string
Järjestelmän tekninen vastuu (organisaatio)* 13 string
Järjestelmää käyttävät organisaatiot luettelona (matriisissa tarkka tieto)* 14 string Matriisi on toisenlainen myöhemmin julkaistava näkymä, jossa tietojärjestelmät ja niitä käyttävät organisaatiot on taulukoitu ristiin.

README

Helsingin kaupungin tietojärjestelmäluettelot CSV-muodossa

Helsingin kaupunki on julkaissut Excel-tiedoston, jossa on osin puutteellinen, mutta paras saatavilla oleva luettelo kaupunkiorganisaation käyttämistä tietojärjestelmistä. Alkuperäistiedostossa järjestelmät on lueteltu virastoittain taulukon välilehdillä. Aineiston käytettävyyden parantamiseksi erilliset luettelot on koottu yhdeksi CSV-tiedostoksi (luettelossa 1040 riviä), jonka metatiedot on muvattu erillisessä tiedostossa.

Helsingin tietojärjestelmäluettelo toimii esimerkkiaineistona, jonka avulla kehitetään helppoa tapaa päivittää ja esittää luettelodataa GitHubissa.

Popup-katalogi

Toinen käyttötarkoitus CSV-muotoisen datan GitHub -pohjaiseen päivittämiseen on luoda kaupungeille helppo Popup-datakatalogi.

Popup-katalogin pohjimmainen idea on hostata dataa GitHubissa Simple Data Format (SDF) -formaatissa ja generoida SDF-paketeista katalogi-näkymä, jota käyttäjät voivat selata github.io-domainin kautta.

Katalogi-näkymän voi tuottaa monella tavalla. Jos halutaa, että katalogi-näkymä päivittyy automaattisesti, kun jonkin yksittäisen popup-katalogin repoon otetaan dataa vastaa pull requestilla, täytyy selvittää, onko mahdollista hyödyntää GitHubin uumenissa pyörivää Jekyll-kirjastoa, jota käytetään repojen sisällön tarjoiluun github.io-domainin kautta. Normaalisti Jekyll generoi sivuston YAML:illa metadatoitetuista Markdown-tiedostoista. Nyt sivusto generoitaisiin Markdownien sijaan SDF-pakettien kansioista ja niiden sisältämistä JSON-tiedostoista.

Jos kelpuutetaan ratkaisu, jossa popup-katalogin ylläpitäjä päivittää katalogin manuaalisesti ajamalla dataa sisältävän pull-requestin jälkeen sivuston generointi-skriptin omalla koneellaan, on vaihtoehtoja valtavasti. Voidaan Jekyllin sijaan käyttää jotakin muuta sivustogeneraattoria, kuten vaikkapa mielenkiintoisen oloista Harp:ia. Ultra-kevyt ja yksinkertainen vaihtoehto olisi tehdä Grunt-skripti, joka koostaa kansiollisesta SDF-paketteja agregoidun JSON-tiedoston. Tällöin katalogi olisi mahdollista generoida kokonaan JavaScriptillä käyttäjän selaimessa, esimerkiksi jQuerylla tai Angular:illa lataamalla agregoitu JSON-selaimeen.

Voi olla, että popup-katalogissa voisi käyttää GitHubin jatkuvasti kehittyviä CSV:n esittämiskykyjä. Senkin voisi tosin tehdä kokonaan käyttäjän selaimessa jollakin sopivalla js-kirjastolla.

Related Projects at Open Knowledge International